วิสัยทัศน์ของพวกเรา

เราคือนักกายภาพบำบัดที่มองที่การแก้ปัญหาของคนไข้เป็นหลัก โดยในการรักษาคนไข้แต่ละเคสเราจะทำการตรวจร่างกายและนำอาการของคนไข้มาประชุมในทีม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

ด้านการรักษา

การรักษาในแต่ละเคสต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับคนไข้ โดยเราจะอ้างอิงจากงานวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกับการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดกับคนไข้ โดยจะให้คนไข้สามารถ กลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิม  และในกรณีที่เคสไม่รุนแรงหรือรุนแรงปานกลาง การรักษาอาจทำให้คนไข้ กลับมาเดินได้ เช่นเดิม