บริการของเรา
สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ป่วยทางระบบประสาท

– ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพฤกษ์อัมพาต

– ผู้ป่วยพาร์กินสัน

– ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

– ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุกระดูกไขสันหลังบาดเจ็บ

– ผู้ป่วยเด็กสมองพิการตั้งแต่กำเนิด

ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

– ผู้ป่วยที่มีอาการข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก

– ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก, ข้อเข่า

– ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม

– ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด, หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ผู้ป่วยระบบหัวใจ และ ทางเดินหายใจ

– ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ, ผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจ

– ผู้ป่วยหลังจากอาการป่วยโควิด Long-covid

– ผู้ป่วยปอดอักเสบ

– ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง