บทความทางกายภาพบำบัดที่น่าสนใจ

stroke-type
โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร?
บทนำ โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการตีบตันหรืออุดตันของหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติในการไหลเวียนของเลือดและไฟฟ้าส่วนบนในสมอง...
Read More
electrical-stimulation-69-1280x500-1
ความสำคัญของการกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
บทนำ การกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยหลอดเลื อดสมองเป็นหนึ่งในเทคนิคการกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยหลังจากเกิดโรคหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง...
Read More